Sản xuất – Cung cấp nắp hố ga thu thăm kết hợp cho Dự án cụm công nghiệp làng nghề và khu nhà ở Hương Mạc – Xã Hương Mạc – Từ Sơn – Bắc Ninh

  1. Cụm công nghiệp:

Tổng diện tích quy hoạch: 278.843 m2, được phân thành các khu vực có chức năng chính sau:

+ Đất trung tâm thương mại và điều hành: 2.422 m2, chiếm 0,87%

+ Đất công nghiệp làng nghề: 134.307 m2, chiếm 48,17%

+ Đất cây xanh: 26.500 m2, chiếm 13,09%

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 6.319 m2, chiếm 2,26%

+ Đất giao thông: đất đường và bãi đỗ xe: 99,295 m2, chiếm 35,61%

  1. Khu nhà ở:

Tổng diện tích quy hoạch: 63.523 m2, được phân thành các khu vực có chức năng chính sau:

+ Đất nhà ở chia lô: gồm 251 lô với tổng diện tích 28.049 m2, chiếm 44,16%

+ Đất công trình công cộng: 4.077 m2, chiếm 6,42%

+ Đất cây xanh: 6.811 m2, chiếm 10,72%

+ Đất giao thông: 24.586 m2, chiếm 38,70%

Phối cảnh tổng thể

15826688_1616470011701814_8927537909796060089_n15871843_1616470098368472_2461645710614910045_n 15871853_1616469985035150_1696283474226543544_n

Tin Liên Quan